Yvette Groot  


 • Mind&Body
  Dans- en bewegingstherapie


  Vertel het me en ik zal het vergeten
  Laat het me zien en ik zal het onthouden
  Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken.
  Confucius

  Alles wat wij meemaken wordt opgeslagen in ons lichaam. Het lichaam heeft zijn eigen geheugen. Patronen die zijn ontstaan gedurende ons leven hebben hun weerslag gehad op hoe ons lichaam zich ontwikkeld heeft, waar spanningen zich vastzetten, hoe ons zenuwstelsel is afgesteld en hebben dus ook invloed op onze mogelijkheden nu in ons dagelijks leven. Bij gewenste wezenlijke verandering hoort ook een nieuwe lichaamservaring.

  Zelf weet ik hoe het is om je niet veilig te voelen en uit nood weg van je gevoel te gaan, uit je lichaam te gaan of je af te sluiten. Je hoofd neemt vaak de overhand, gedachten kunnen gaan spoken en je verliest contact met wat je werkelijk voelt. Aandacht voor je lichaam brengt je in het hier-en-nu, er is even geen verleden of toekomst en je komt terug bij je gevoel.
  Dans en beweging brengt levendigheid in dat hier-en-nu!
  Ik heb de kracht van dans hervonden zoals die als kind belangrijk voor me was. In improvisatiedans leer ik mezelf te zijn, gevoelens uit te drukken, maar ook kwaliteiten te ontdekken en te ontplooien. Dat brengt me een eerlijker contact met mezelf en met anderen.

  Dans- en bewegingstherapie is een ontdekkingsreis, een proces van innerlijk gewaarworden, ruimte en expressie geven aan wat daar is zonder het te moeten verklaren. Het geeft toegang tot de wijsheid van het lichaam en van emoties en ontwikkelt vertrouwen in ons menselijk lichaam als bron van ons zijn. Zodat je vanuit een milde, open houding kan ervaren wat er in je binnenste speelt en daar uiting aan geven.
  Alle tegenstellingen komen langs: naast zwaarte is er lichtheid, naast samentrekking is er ruimte, naast activiteit is er rust.
  In de sessies krijg je handvatten aangereikt om je lichaamsbewustzijn te vergroten, je bewegingsvocabualaire te verbreden, nieuwe bewegingen uit te proberen, vorm te geven aan je innerlijke wereld, te spelen en plezier te hebben.

  Na de dansacademie en jaren van dansen en lesgeven ben ik 18 jaar werkzaam geweest bij PsyQ als psychomotorisch therapeut. Zeven jaar geleden ben ik mijn eigen praktijk gestart. Ik heb een voorliefde voor werken met beweging en dans en wil dat graag met u delen.


  Contact:
  Email Yvette Groot

  website www.yvettegroot.nl
  Telefoon: 06-51744186