Onze werkwijze.

Aanmelding:
U kunt zich aanmelden door contact op te nemen met Winnicott House: info@winnicotthouse.nl of tel: 06 42585882. Na uw bericht (met vermelding van uw telefoonnummer) nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op. Bij uw telefonische aanmelding kunt u vragen stellen en uiteraard ook tijdens de kennismaking.
Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw zorgverzekeraar heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor de specialistische GGZ. Lees hierover meer op deze website bij het kopje algemene voorwaarden.
Kennismaking, intakefase:
Deze fase kent een aantal sessies.
Eerst is er een intakegesprek waarbij wordt gekeken welke hulpvraag u heeft en krijgen we een eerste indruk van u als persoon en wat u verwacht van een psychotherapie. Na dit gesprek volgt er een interne bespreking in het multidisciplinaire team van Winnicott House waarna er een adviesgesprek met de persoon die de intake gedaan heeft. Daarna volgt er of een diagnostische fase bij Winnicott House meestal door dezelfde persoon die de intake heeft gedaan tenzij uit intercollegiale overleg is gebleken dat een van onze andere collega’s voor u meer passend lijkt.
Of uit het MDO kan ook het advies komen dat onze behandelmethode niet geschikt is voor u. Wij verwijzen u dan weer terug naar de huisarts of andere verwijzer met een advies welke behandeling bij meer passend achten bij uw problematiek. In deze fase vindt er ook een gesprek met een regiebehandelaar plaats die beschikbaar is bij waarnemingen tijdens afwezigheid van de behandelaar.
Diagnostische fase:
Indien een traject bij Winnicott House wordt voortgezet volgt een diagnostische fase. Wij gaan dieper in op uw klachten, persoonlijkheid en levensgeschiedenis en formuleren een diagnose. Volgens de vereiste van het zorgprestatiemodel vullen we samen de HONOS- vragenlijst in om het zorgvraagtype aan te geen in uw dossier. Mogelijks kan er na uw toestemming informatie opgevraagd worden over eventuele eerdere behandeling. Deze diagnostische fase bedraagt ongeveer 5 sessies ,of langer indien uitgebreidere diagnostiek wenselijk blijkt te zijn. Mocht er dan alsnog blijken dat onze wijze van behandeling niet geschikt blijkt te zijn voor uw problematiek kan er alsnog een gerichte doorverwijzing volgen.
Bespreking van het Behandelplan:
U krijgt een voorstel behandelplan. Tevens krijgt u inzage in een concept huisartsenbrief in voor de start van de behandeling. Voor beide geeft u akkoord. Zonder akkoord kan de brief niet verstuurd worden naar de huisarts en kan de behandeling niet in gang gezet worden. Er zal een classificerende diagnose gesteld worden die genoteerd wordt in uw dossier. Duur en frequentie van de sessies worden afgesproken. U krijgt uitleg over uw privacy-rechten en desgewenst kunt u gebruik maken van een privacyregeling. Deze wordt opgesteld door de behandelaar, gezamenlijk ondertekend en bij uw dossier gevoegd. Dit betekent dat de zorgverzekeraar geen diagnose van u kan inzien. Vervolgens start de behandelfase en eenmaal per jaar vindt er een evaluatie plaats met uw behandelaar en bespreekt u samen de voortgang van de therapie.

De intake kan alleen doorgang vinden als wij uw verwijzing (van de huisarts of andere BIG geregistreerde verwijzer) volledig ingevuld ontvangen hebben en uw akkoord bent gegaan met onze algemene voorwaarden.
Akkoord algemene voorwaarden en werkwijze Winnicott House.

Naam:
Datum: