Wachttijden

In principe is de wachttijd voor een intake niet langer dan een maand tenzij de praktijk vol zit.

Algemene voorwaarden.

Per 1 januari 2022 is in Nederland het Zorgprestatiemodel ingevoerd voor de GGZ. Informatie voor cliënten staat in deze folder.

Tarieven.

Alle tarieven en procedures van het Zorgprestatiemodel zijn door de overheid vastgesteld. In het Zorgprestatiemodel wordt elk contactmoment afzonderlijk gefactureerd. Dit geldt zowel voor een gesprek op de praktijk, een telefonisch gesprek of voor contact per mail of intercollegiaal overleg. Wanneer op een dag meerdere contactmomenten hebben plaatsgevonden, dan wordt de totale tijdsduur opgeteld en verwerkt in één factuur. De Zorgverleners van Winnicott House zullen per maand een verzamelfactuur opstellen.

Voor tarieven in het Zorgprestatiemodel zijn de volgende variabelen relevant voor de vaststelling van het tarief van een consult:
• De duur van een consult: Wij hebben uit de mogelijkheden van het zorgprestatiemodel gekozen voor de methode planning is realisatie. Dit houdt in dat we voor u een bepaalde tijd reserveren in onze agenda. Deze tijd bepaalt de kosten per consult. Mocht de gerealiseerde tijd meer dan 15 minuten afwijken van de geplande tijd dan passen we dit na het consult aan.
• De aard van het contact: diagnostiek of behandeling
• Het beroep van de zorgverlener

Hieronder een verkorte versie van de meest voorkomende gebruikelijke face tot face consulten, uitgezonderd e-mail en chatcontacten:
NZA consult tarieven psycholoog bij SGGZ
• Diagnostiek 90 min: 212,35
• Diagnostiek 75 min: 173,11
• Diagnostiek 60 min: 142,21
• Behandeling 60 min: 124,74
• Behandeling 45 min: 105,22

NZA consult tarieven psychotherapeut bij SGGZ
• Diagnostiek 90 min: 280.84
• Diagnostiek 75 min: 229,21
• Behandeling 60 min: 166,13
• Behandeling 45 min: 139,38

• Intercollegiaal overleg kort: € 21.79
• Intercollegiaal overleg lang: €. 66,43
• Mailcontacten: afhankelijk van de duur van de bestede tijd.
Vergoeding.

• Winnicott House sluit geen contracten af met zorgverzekeraars. Behandeling binnen de praktijk geldt daarom als niet-gecontracteerde zorg: de zogenaamde restitutiezorg.
• Op de website de contractvrije psycholoog.nl kunt u meer lezen over de afwegingen van psychiaters en psychologen om niet-gecontracteerd te werken.
• De zorg van de GGZ wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Uitsluitend uw basisverzekering is relevant voor de hoogte van de vergoeding. Het maakt dus voor de vergoeding van de factuur niet uit of u een aanvullende verzekering hebt afgesloten.
• De hoogte van de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg verschilt per basisverzekering. Sommige polissen vergoeden de factuur volledig, andere vergoeden een percentage tussen de 60-100%. 
• Het deel van de factuur dat de verzekeraar niet vergoedt, komt voor de rekening van de cliënt.
Het is belangrijk dat u zelf contact opneemt met uw zorgverzekeraar om te vragen wat u precies vergoed krijgt. Wij adviseren u met klem dit voorafgaand aan de intake te doen. Vanaf de aanmelding/intake worden er kosten gemaakt en bent u zelf verantwoordelijk om deze te vergoeden.


Afhandeling.

De financiële afhandeling van niet-gecontracteerde zorg verloopt anders dan bij gecontracteerde zorg. Winnicott House biedt niet gecontracteerde zorg en de verrekening van de kosten van behandeling verloop al volgt:
• Aan het einde van de maand wordt een factuur opgesteld. Deze ontvangt u per post of per mail. U maakt het bedrag over aan de behandelaar en dient vervolgens de rekening in bij u zorgverzekeraar.
• Om vergoeding te ontvangen dient u de factuur zelf te declareren bij uw zorgverzekeraar.
• Het bedrag op de factuur maakt u over naar uw eigen behandelaar bij Winnicott House. Het rekeningnummer van uw behandelaar staat vermeld op de factuur.
• De termijn voor betaling is 1 maand na ontvangst van de factuur. Zorgverzekeraars storten meestal binnen 10 dagen na declaratie hun vergoeding op uw rekening.
 
Privacyverklaring/ Mag de zorgverzekeraar de diagnose weten?

• Om de zorg vergoed te krijgen, stuurt uw psycholoog/psychotherapeut een declaratie naar uw zorgverzekeraar en op de declaratie is het verplicht om een behandeldiagnose volgens het DSM 5 classificatiesysteem te vermelden.
• Als u er bezwaar tegen hebt dat uw zorgverzekeraar uw behandeldiagnose op de declaratie ziet staan, dan kunt u daartegen bezwaar maken bij uw behandelaar. Dit heet de opt-out regeling.
• De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft hiervoor de privacyverklaring ontwikkeld die u kunt invullen en die verkrijgbaar is bij uw behandelaar.
Annuleren.

Afspraken kunnen kosteloos worden geannuleerd tot 24 uur voorafgaand aan een gesprek. Voor het niet nakomen van een afspraak of annulering binnen 24 uur wordt 60 euro in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet gedeclareerd worden bij je zorgverzekeraar.
Kan ik een reiskostenvergoeding krijgen?

Vergoeding van reiskosten naar onze praktijk valt onder de basisverzekering. Bekijk voor meer informatie deze website van Zorginstituut Nederland.
Bereikbaarheid bij crisissituatie:
Wij zijn allen part-time en binnen kantoortijden aanwezig in Winnicott House en werken op afspraak. Bij crisissituaties kunt u bellen met de huisartsenpost van uw regio.
Bewaartermijn dossier en privacy:
Wij houden ons aan de geldende wetgeving rondom privacy. De bewaartermijn van een dossier is momenteel gesteld op 15 jaar. U heeft het recht om uw dossier te laten vernietigen na behandeling.
Vergoeding Leertherapie en Supervisie:
De vergoeding verloopt of geheel of gedeeltelijk via de werkgever/ opleiding. Soms is een eigen bijdrage aan de orde als de werkgever maar een gedeelte van de kosten vergoedt.
Vergoeding Coaching:
Kosten voor coaching worden in principe door de werkgever vergoed en afgesproken in overleg. Desgewenst kan er een offerte aan de werkgever gestuurd worden. U heeft hier altijd inzage in. Gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Als de werkgever de opdrachtgever is kan er overleg gepleegd worden bijvoorbeeld met de bedrijfsarts maar steeds met uw toestemming en in overleg.
Als u op eigen initiatief voor coaching of een adviesgesprek komt bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten en kunt u deze eventueel vervolgens bij uw werkgever declareren. Als de kosten niet vergoed wordend door de werkgever kunt u in sommige gevallen gebruik maken van een vergoeding vanuit een persoonlijk nascholingsbudget (vooral van toepassing voor medisch specialisten). Bij coaching zijn wij genoodzaakt een BTW van 21% in rekening te brengen.