Wachttijden

In principe is de wachttijd voor een intake niet langer dan een maand tenzij de praktijk vol zit.

Kosten

Vergoeding Psychotherapie door de zorgverzekering:
Om in aanmerking te komen voor een intake en/of psychotherapie bij de specialistische GGZ vereist de zorgverzekeraar een verwijzing van de huisarts of andere professional uit de gezondheidszorg. Psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de zorgverzekeringswet en wordt om deze reden door de zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed. Wanneer u bij uw zorgverzekeraar informeert naar de mogelijkheden van vergoeding van de behandeling is het belangrijk goed uit te vragen wat precies wordt gedekt door uw verzekering en eigen polis. Alle zorgverzekeraars bieden naturapolissen en restitutiepolissen aan. Afhankelijk van uw pakketkeuze bij uw verzekering wordt uw diagnose en behandeling al of niet (gedeeltelijk) vergoed. Indien u verzekerd bent via een naturapolis (basisverzekering) heeft u geen recht op vrije artsen/ behandelaar keuze. Dit betekent dat uw behandeling alleen volledig vergoed wordt bij hulpverleners die een contract hebben afgesloten bij uw zorgverzekeraar. De naturapolis vergoedt voor therapie bij niet-gecontracteerde zorgverleners ca. 70 à 75% van de factuur. U betaalt dan zelf een aanzienlijk grote bijdrage. De restitutiepolis biedt vrije keuze van zorgverleners en vergoedt behandelingen bij niet-gecontracteerde zorgverleners 100%. In Winnicott House zijn geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten hetgeen betekent dat de vergoeding van diagnose en behandeling uitsluitend door een restitutiepolis volledig gedekt worden.
Tarieven psychotherapie:
Wij hanteren de tarieven conform de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). De rekening van de behandeling wordt verantwoord via een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het aantal bestede minuten, zowel rechtstreekse spreektijd als indirecte tijd worden ingevuld in de DBC- systematiek hetgeen leidt tot een bedrag berekend volgens deze systematiek. Zo valt het bedrag in de diagnostische fase meestal veel hoger uit dan in de fase van een lopende psychotherapie omdat de intake fase het meest intensieve is qua indirecte tijd. (Zoals vaak uitvoerig overleg per mail en telefoon met een verwijzer, de aanmelding zelf, het intakegesprek, het schriftelijk verwerken van de intake en indien dit aan de orde is de communicatie die hoort bij het doorverwijzen naar een geschikte behandelaar en indien gewenst een brief aan de huisarts). Winnicott House biedt Specialistische GGZ aan: In de Specialistische GGZ of SGGZ wordt gesproken van een zorgtraject. Hier wordt gewerkt met de Diagnose Behandel Systematiek (DBC). Een DBC beschrijft het totale behandeltraject, vanaf het eerste contact tot en met het einde van de behandeling. De kosten van uw SGGZ-behandeling hangen af van de diagnose die wordt gesteld en van de tijd die door uw behandelaar aan de behandeling wordt besteed. Na afronden van de intakefase (indien het contact met deze hulpverlener stopt) of na het afsluiten van een psychotherapie krijgt u de factuur toegestuurd via de DBC online Axians. Deze factuur dient u zelf in bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar betaalt het bedrag aan u (minus het eigen risico van €385 en eventueel uw eigen bijdrage) en u maakt het verschuldigde bedrag over aan de praktijkrekening van uw behandelaar. Een DBC duurt maximaal 365 dagen. Mocht uw behandeling langer dan een jaar in beslag nemen dan ontvangt u na dit jaar de eindfactuur over de eerste 365 dagen. Deze eindfactuur kunt u indienen bij uw zorgverzekeraar. Na dit jaar openen wij een vervolg-DBC om uw behandeling te continueren. Voor informatie over tarieven verwijzen wij u naar de website van de NZa
Vergoeding Leertherapie en Supervisie:
De vergoeding verloopt of geheel of gedeeltelijk via de werkgever/ opleiding. Soms is een eigen bijdrage aan de orde als de werkgever maar een gedeelte van de kosten vergoedt.
Vergoeding Coaching:
Kosten voor coaching worden in principe door de werkgever vergoed en indien u dat expliciet wenst kan er een offerte aan de werkgever gestuurd worden. U heeft hier altijd inzage in. Gesprekken zijn strikt vertrouwelijk. Indien de werkgever de opdrachtgever is kan er overleg gepleegd worden bijvoorbeeld met de bedrijfsarts maar steeds met uw toestemming en in overleg. Als u op eigen intiatief voor coaching of een adviesgesprek komt bent u zelf verantwoordelijk voor de kosten en kunt u deze eventueel vervolgens bij uw werkgever declareren. Indien de kosten niet vergoed wordend door de werkgever kunt u in sommige gevallen gebruik maken van een vergoeding vanuit een persoonlijk nascholingsbudget (vooral van toepassing voor medisch specialisten). Bij coaching zijn wij genoodzaakt een BTW heffing van 21% te rekenen.
Verhindering
Bij verhindering geldt de volgende afspraak: er moet één werkdag (tenminste 24 uur, het weekend niet meegerekend) vóór de dag van de afspraak worden afgezegd. Voor niet of te laat afgezegde afspraken ontvangt u een rekening van de therapeut van €65,-. Het is dus ook in uw belang om afspraken tijdig af te zeggen. Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet worden gegarandeerd. De kosten die het gevolg zijn van het niet tijdig afzeggen van afspraken worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.