Klachtenregeling

Klachtenregeling praktijk Vanvuchelen

Indien u ontevreden bent kunt u zich het beste eerst tot mij wenden. Soms kan een gesprek over uw onvrede verheldering geven. Soms is het lastig om met de behandelaar zelf in gesprek te gaan. Of u krijgt onvoldoende gehoor. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een klachtenfunctionaris van de LVVP vragen om te bemiddelen. Omdat het voor vrijgevestigde ggz-professionals ondoenlijk is om per praktijk een eigen klachtenfunctionaris te hebben, maakt de LVVP gebruik van de professionele klachtenfunctionarissen van Klacht&Company. De informatie hierover kunt u vinden onder deze link:
Klachtenregeling LVVP

Geschillen praktijk Vanvuchelen


Is uw klacht daarmee niet verholpen? Of kan in uw situatie niet van u worden verwacht dat u de klacht met uw behandelaar en/of de klachtenfunctionaris bespreekt? Dan kunt u uw klacht voorleggen aan De Geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. Ik ben via de LVVP aangesloten op De Geschillencommissie Zorg in Den Haag. De geschillencommissie heeft een digitaal portaal ingericht voor patiënten van vrijgevestigde psychologen/psychotherapeuten. De Geschillencommissie voor Vrijgevestigde ggz-praktijken is digitaal bereikbaar en per post via postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Aan het gebruik van de geschillencommissie zijn kosten verbonden.
Geschillencommisie