Wat is psychodynamische psychotherapie?
De psychodynamische benadering is bedoeld om mensen met een breed scala aan problemen te helpen, maar is over het algemeen effectiever bij het behandelen van specifieke problemen, zoals stress, burn-out, perfectionisme, gebrek aan zelfvertrouwen, angst en stemmingsproblemen en gevoelens van leegte en vlakheid. Psychodynamische therapie kan bijzonder zinvol zijn voor degenen die de betekenis in hun leven hebben verloren of moeite hebben met het aangaan of onderhouden van persoonlijke relaties.
Voor wie is psychodynamische psychotherapie geschikt?
Psychodynamische psychotherapie is niet geschikt voor iedereen. Het is niet geschikt voor iemand die een pasklare oplossing wil voor zijn of haar probleem en verwacht dat de therapeut die met gedragsadviezen kan oplossen. Bepaalde personen reageren bijzonder goed op de psychodynamische benadering. Meestal hebben deze mensen een oprechte interesse in het verkennen van zichzelf en het zoeken naar zelfkennis. Ze hebben het vermogen tot zelfreflectie en een natuurlijke nieuwsgierigheid naar hun innerlijke leven en hun gedrag. Enerzijds lijden ze onder hun klachten maar ze hebben ook duidelijke sterkte kanten in hun persoonlijkheid. Ze zijn gemotiveerd en bereid om samen met de therapeut te werken aan meer begrip van zichzelf en hun wijze van interacteren met hun omgeving. Ze kunnen zich voorstellen dat voeling krijgen met hun emoties en verwerken van pijnlijke ervaringen in de veiligheid van de therapeutische relatie kan helpen om zowel zichzelf beter te voelen alsook hun relatie met anderen te verbeteren.
Wat kan ik van een psychotherapie verwachten?
Psychotherapie vindt plaats in een veilige en vertrouwde ruimte. Winnicott House is gevestigd in een oude villa in een fijne buurt en biedt een verwelkomende haast huiselijke sfeer. Het is gebruikelijk om tijdens het kennismakingsgesprek je vraagstelling te verhelderen en een advies te geven. Indien een psychotherapie bij Winnicott House een goede keuze is dan volgen er gesprekken waarbij er diepgaand zowel op je klachten als op je levensgeschiedenis wordt ingegaan. In deze persoonsgerichte benadering is het belangrijk om een zo helder mogelijk beeld van je persoonlijkheid te krijgen en niet uitsluitend van de klachten. De betekenis van bijvoorbeeld stress of angst kan bij de ene persoon totaal anders zijn dan bij de andere. Tijdens de psychotherapie word je aangemoedigd om vrijuit te spreken en zoveel mogelijk te zeggen wat er door je heen gaat. De therapeut zal zich op een empathische, niet oordelende wijze op je zal afstemmen en nadrukkelijk veel aandacht besteden aan het herkennen en later verwerken van vaag bewuste gevoelens en emoties. Samen met de therapeut ontdek je verborgen betekenissen en patronen in je verhaal en je merkt dat patronen die eerder in het leven vaak zeer nuttig en soms zelfs van levensbelang waren zich nu herhalen in dagelijkse situaties ook als ze al lang niet meer functioneel zijn en je eerder in de weg staan. Vaak merk je dat deze patronen zich ook op onbewuste manier herhalen in de relatie met de therapeut. Samen werk je eraan om deze patronen te herkennen en deze om te buigen naar beleving en gedrag dat past bij je huidige levenssituatie waardoor je gevoel van welbevinden aanzienlijk kunt verbeteren.


Individuele Psychodynamische Coaching.
Zelfkennis is een belangrijke voorwaarde om prettig te functioneren zowel in werk als privé. Die zelfkennis kun je verwerven door meer voeling en inzicht te krijgen met wat je zelf gevormd heeft in het leven. Het kan zeer bevrijdend zijn om oude vertrouwde patronen die vroeger functioneel en zelfs noodzakelijk waren te herkennen. Inmiddels zijn ze vaak niet meer effectief of zelfs contraproductief geworden. Tijdens coaching reflecteer je in een veilige omgeving op vragen die je puzzelen en samen onderzoeken we aan de hand van concrete voorbeelden die je zelf aandraagt bepaalde situaties uit het werk of privé. Hoe reageer je op bepaalde situaties? Zijn je gedachten, gedrag en emoties in evenwicht? Bent je daar tevreden over of zijn er aspecten in je eigen functioneren die je verder zou willen ontwikkelen? Het is verhelderend om je een goed beeld van zowel je eigen persoonlijkheid als dat van je collega’s, medewerkers en leidinggevenden te vormen zodat je beter tot je recht komt. Coaching is geschikt bij zowel persoonlijke ontwikkeling alsook bij vragen die werkgerelateerd zijn en meestal in vrij korte tijdspanne verhelderd kunnen worden.


Supervisie en Leertherapie.
Als psychiater NP en opleider bij de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging en lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie biedt Lutgarde Vanvuchelen leertherapie en supervisie voor artsen in opleiding tot Psychiater en Psychologen in opleiding tot Klinisch psycholoog, Psychotherapeut of Psychodynamische Coach.


Reflectie op de nieuwe leeftijdsfase na midlife.
Een nieuwe fase in het leven dient zich aan en dit is een uitstekend moment om daar bij stil te staan. Je bent op een keerpunt gekomen, niet meer jong, maar in deze tijd ook nog niet oud. Gabbard en de Masi noemen deze fase de nieuwe midlife fase. Tot nu toe was het leven meestal erg druk en veelal automatisch ingevuld met een drukke baan. Nu breekt de tijd aan dat je niets meer moet en de keuze is nu binnenkort aan je zelf: hoe ga je je leven nu op een prettige manier invulling geven? Waarschijnlijk heb je nog vele mooie jaren voor de boeg. En het is soms niet makkelijk keuzes te maken. Wil je nog een tijd doorgaan met werken? Wil je geen afscheid nemen en ben je nog steeds erg gepassioneerd door het werk? Of is het ook eerder een moeten, ben je bang om het op te geven omdat je dan niet meer weet wie je bent? Of wil je nog graag een ander aspect van je persoonlijkheid ontwikkelen. Iets waar je nooit tijd voor had maar wat ook een beetje eng is om helemaal opnieuw te beginnen en het vertrouwde los te laten. Hoe sta je verder in het leven? Welke mensen zijn nu belangrijk? Welke plek wil je ze geven in je leven nu dat je meer keuzevrijheid hebt? Dit kunnen enkele van de vragen zijn die zich voordoen. Misschien heb je nog nooit eens de tijd genomen om terug te blikken op je leven en vind je het fijn om dat samen met een discreet en deskundig persoon te doen. Kortom als een van deze vragen je puzzelen kan het een goed moment zijn om daar eens over te reflecteren.